OZNAM!!

DOVOLENKA

OD 24.7.2020-5.8.2020

Na tento termín nie je možné objednať produkty, všetky objednávky prijaté po 24tom budú vybavované až 3.8

Ďaľšie možné termíny na tortu až od 14.8.2020

Plne obsadené termíny

4.-5.9.2020

Za všetky objednávky nad 50 sa platí rezervačná platba a to vo výške 50% z celkovej ceny prevodom na č účtu: SK29 0200 0000 0040 0108 9957

Až po prijatí rezervačnej platby na účet, je Vaša objednávka 100%ná.

Rezervačná platba pokrýva všetky náklady a čas spojený s komunikáciou, rezerváciou termínu (ktorý by sme v prípade zrušenia mohli poskytnúť niekomu inému). Táto rezervačná platba je v prípade zrušenia nevratná, preto si prosím pred objednaním prečítajte VOP . Objednávkou vyjadrujete svoj súhlas s týmito VOP.

© 2023 by Brian Hill. Proudly created with Wix.com