Za všetky objednávky nad 50 sa platí rezervačná platba a to vo výške 50% z celkovej ceny prevodom na č účtu: 

SK29 0200 0000 0040 0108 9957

Až po prijatí rezervačnej platby na účet, je Vaša objednávka 100%ná.

Rezervačná platba pokrýva všetky náklady a čas spojený s komunikáciou, rezerváciou termínu (ktorý by sme v prípade zrušenia mohli poskytnúť niekomu inému). Táto rezervačná platba je v prípade zrušenia nevratná, preto si prosím pred objednaním prečítajte VOP .

Objednávkou vyjadrujete svoj súhlas s týmito VOP.

Prosím, prečítajte si podmienky ochrany a spracovania osobných údajov TU, odoslaním formulára zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu webového formulára.

© 2023 by Brian Hill. Proudly created with Wix.com