VOP a Reklamačný poriadok

ÚDAJE O FIRME

Názov firmy (prevádzkovateľ www.princesscakes.sk) - Fit & Cakes s.r.o., Považská 82, Trenčín 911 01

IČO: 51891263

DIČ: 2120826488

sídlo: Považská 82, 911 01 TRENČÍN

Zápis v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 36957/R

 

Prevádzka - výrobňa PRINCESS CAKES, Doktora Alojza Churu 1, 911 01 Trenčín

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov Obchodníka cez náš e-shop www.princesscakes.sk, telefonicky alebo FaceBook na internetových stránkach www.princesscakes.sk., prípadne FB stránke Princess Cakes. Obchodník je zároveň aj výhradným výrobcom výrobkov ponúkaných na uvedených stránkach.

 

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za Tovar elektronicky objednaný́, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

Znenie Obchodných podmienok môže Obchodník meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto Obchodné podmienky sú v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


Pred objednaním si prečítajte naše obchodné podmienky.  Svojou objednávkou potvrdzujete, že s obchodnými podmienkami súhlasíte. Všetky objednávky prijaté cez náš e-shop www.princesscakes.sk sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Obchodník nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru Kupujúcim a jeho následným prijatím a potvrdením Obchodníkom. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany Obchodníka.

Naše produkty a výrobky si môžete objednať aj osobne, telefonicky na čísle 0901 705 695 alebo e-mailom na info@princesscakes.sk najneskôr 4 až 5 dní pred požadovaným odberom (toto neplatí pre torty na mieru, torty na mieru je možné objednať až 14 dní pred požadovaným termínom). Ak by ste mali potrebu svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť, oznámte nám to telefonicky, príp. e-mailom najneskôr 7 dni pred dohodnutým odberom. Platba za objednávku prebieha v hotovosti pri prevzatí našich výrobkov u nás na prevádzke Princess Cakes alebo platbou vopred na náš bankový účet.

 

Obchodník má právo objednávku neprijať, ak na konkrétny termín nie je schopný kapacitne, alebo z iných dôvodov objednávku prijať. Predajca informuje kupujúceho o prijatí / zrušení objednávky formou potvrdzovacieho e-mailu.

V prípade produktu s individuálnym dizajnom je pravdepodobnosť zmeny či doplnenia objednávky zo strany Obchodníka. Obchodník v takom prípade zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až následným potvrdením kupujúceho.

 

CENY VÝROBKOV

Informácie o produktoch vrátane cien sú uvedené pri jednotlivých produktoch v našom e-shope www.princesscakes.sk. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, nakoľko nie sme platcami DPH.
Pri produktoch s možnosťou individuálneho dizajnu nie je cena konečná. Kupujúci je o tom informovaný ešte pred pridaním produktu do košíka „Uvedená cena sa môže zmeniť na základe vašich individuálnych požiadaviek. Zaktualizovaná cena bude upresnená pri potvrdení objednávky.“ Obchodník si preto vyhradzuje právo na zmenu cien. Platí cena produktu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorým je objednávka potvrdená.

 

ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY

1. Od objednávky je možné odstúpiť za nasledovných podmienok:

 1. Strana, ktorá odstupuje od objednávky mimo dôvodov ustanovených týmito VOP alebo zákonom je povinná uhradiť odstupné vo výške: 100% z ceny objednávky pri odstúpení menej ako 7 kalendárnych dní pred termínom prevzatia objednávky.
 2. 50% z ceny objednávky pri odstúpení od 15 do 7 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky
 3. 30% z ceny objednávky pri odstúpení od 30 do 15 kalendárnych dní pred prevzatím objednávky
 4. 0% z ceny objednávky pri odstúpení do 30 kalendárnych dní a viac pred prevzatím objednávky.

Rezervačný poplatok môže byť použitý na úhradu odstupného, ostatná časť bude kupujúcemu vrátená totožnou formou akou bola uhradená.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za objednané produkty môže kupujúci realizovať týmito spôsobmi:

 • v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere 
 • prevodom na bankový účet

Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti, kartou alebo vopred bankovým prevodom po zaslaní faktúry na Vami uvedený e-mail. Pri tomto spôsobe nákupu si Kupujúci vyzdvihne tovar v predajni spolu s vyúčtovacou faktúrou. Sumu kupujúci zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja – a to v hotovosti. Ako doklad o platbe vystaví Obchodník kupujúcemu pokladničný́ blok. V prípade uhradí na účet je potrebné platbu zrealizovať ešte pred dodaním vami objednaného tovaru.

Obchodník vyžaduje pri objednávke nad 60 EUR zálohovú platbu (rezervačný poplatok) vo výške 50% zo sumy objednávky a to na bankový účet Obchodníka alebo v hotovosti na predajni.

 

Rezervačný poplatok
Pri záväznej objednávke s hodnotou nad 60 EUR, sa skladá rezervačný poplatok vo výške 50% z hodnoty objednávky. Zvyšná suma danej objednávky sa doplatí pri prevzatí, ak nebolo dohodnuté inak. Rezervačný poplatok bude odrátaný z celkovej sumy objednávky. Rezervačný poplatok je nevratný a neprenosný v plnej hodnote v prípade zrušenia objednávky.

1. Slúži na rezervovanie termínu. V danom prípade nebudeme môcť potvrdiť inému zákazníkovi Váš termín.
2. V prípade vykonania objednávky bude v totožnej výške odrátaný od ceny objednávky.
3. Rezervačný poplatok sa vzťahuje na termín a zákazníka, nie na tovar

 

DODACIE PODMIENKY

Dodanie výrobkov prebieha nasledovne:

 • vopred ohláseným osobným odberom na adrese prevádzky Mudr. A. Churu 1, Trenčín a to v časoch piatok 13:00 – 16:30 hod, sobota 10:00 – 12:00hod (pokiaľ sa nedohodne inak)

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závady toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Obchodníkovi.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

TERMÍN DODANIA

Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Obchodníka a aj pre Kupujúceho až po prijatí objednávky zo strany Obchodníka. Obchodník sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať tovar pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne. O termíne odberu bude kupujúci informovaný zo strany Obchodníka a to buď emailom alebo telefonicky. 

 • V prípade že sa Kupujúci omešká s vyzdvihnutím tovaru o viac ako 2 hodiny, prípade ak si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Obchodníka a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru. V prípade ak sa nepodarí v deň odberu spojiť s kupujúcim má právo predajca od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Obchodníka, je Obchodník povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať. V prípade predĺženia doby trvania dodania o viac ako 3 hodiny oproti požadovaného termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

 

DOPLNKOVÉ PODMIENKY 

 

Produkty
Všetky naše výrobky sú vyrábané ručne, preto sa konečné produkty môžu od obrázkov na webe mierne odlišovať. Týka sa to hlavne ozdôb (ovocia, kvetov), ktoré používame podľa dostupnosti. Zapichovacie ozdoby nie sú súčasťou produktov, avšak na objednávku ich vieme zabezpečiť. Tieto produkty sa naceňujú individuálne. Niektoré výrobky (hlavne svadobné torty) môžu obsahovať výstuže, špáradlá, špajle, drôty v dekoráciách a kvetoch, nejedlé dekorácie, atď. Po opustení prevádzky alebo prevzatí objednávky nezodpovedáme za rozdiely a škody zistené mimo nej.

 

Inventár
Inventár (dekoratívne tácky, podnosy, etažéri, doplnky a pod.) sa zapožičiava v podobe prenájmu a uvedením plnej hodnoty prenajatého inventáru. Výška prenájmu je na 3 kalendárne dni vrátane dňa prevzatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Inventár je potrebné vrátiť do prevádzky v pracovný deň, ak nie je dohodnuté inak. Inventár je nutné vrátiť v pôvodnom stave a pôvodnom obale. Pri preberaní zapožičaného inventáru, bude inventár skontrolovaný. V prípade poškodenia, alebo straty inventáru, alebo jeho súčastí bude objednávateľovi účtovaná plná suma za daný predmet a všetky jeho súčasti.

 

Informácie o zložení produktov
Naše produkty sú pripravované z tých najkvalitnejších surovín, vyhýbame sa syntetickým arómam, konzervantom. Pokiaľ daný produkt obsahuje alergén, tak je to v jeho popise uvedené (zoznam alergénov v jednotlivých výrobkoch je k nahliadnutiu na prevádzke  a je dostupný aj na našej stránke ww.princesscakes.sk TU). Berte prosím na vedomie, že všetky produkty sú pripravované na mieste, kde sa tieto alergény spracovávajú, preto môžu obsahovať ich stopy.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Riešenie reklamácií

Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom cukrárskej výroby Princess Cakes a právnymi predpismi platnými v SR. Tovar je možné reklamovať u dodávateľa podľa podmienok reklamačného poriadku telefonicky na čísle 0901 705 695 alebo priamo v našej výrobe Princess Cakes do 24 hodín od odberu alebo dodania tovaru a pri striktnom dodržaní skladovacích podmienok!

 

2. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky a služby zakúpené v cukrárskej výrobe Princess Cakes a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Dátum uplatnenia reklamácie je dátum fyzického odovzdania reklamovaného tovaru v mieste pôvodného nákupu v cukrárskej výrobe Princess Cakes. Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne zoznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník:

a) záväznou objednávkou

b) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu

c) fyzickým prevzatím tovaru

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.

 

3. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií

Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:
a) Obchodník má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.


b) Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť zlý výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Obchodníka a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


c) Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru udeliť primeranú zľavu z kúpnej ceny,(voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Obchodníka a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).


d) Reklamácie sa riešia výhradne u Obchodníka na prevádzke. Reklamácia sa zásadne nerieši u zákazníka, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou Kupujúceho.


e) Kupujúci je povinný si zakúpený tovar vizuálne skontrolovať ešte na mieste zakúpenia. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru, reklamáciu množstva, druhu, akosti či ceny, vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí Kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Obchodník pri zistení oprávnenosti reklamácie ihneď odstráni nedostatky. Prevzatím tovaru a zaplatením za tovar Kupujúci prejavuje súhlas so zhotovením, výzorom, akosťou, množstvom a cenou tovaru. Na neskoršie reklamácie týchto parametrov nebude braný ohľad.


f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín. Predmetom reklamácie tiež nemôže byť menší počet nakrájaných porcií z torty, nakoľko veľkosť odkrojeného rezu je na zvážení kupujúceho (v objednávke je uvedený presný rozmer torty, počet porcií je len orientačný). Rovnako nemôže byť predmetom reklamácie chuť, nakoľko ide o subjektívny pocit.


g) Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neprimeranou prepravou, nesprávnym skladovaním, nedodržiavaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých bol tovar vyrobený alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Reklamovaný výrobok pri reklamácii musí mať požadovanú teplotu (podľa pokynov Obchodníka k danému výrobku, napr. torty a koláčiky 4-8 °C ). Kupujúci so sebou musí priniesť reklamovaný tovar ktorý bude obsahovať aspoň 80% obsahu.


h) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia poverený pracovník u Obchodníka aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.


i) O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci. Originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.


j) Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Obchodník písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

 

4. Skladovacie podmienky

Všetky objednávky cukrárskych výrobkov vyrobené a dodané cukrárskou výrobou Princess Cakes sú skladované pri teplote od +4°C do max. 8°C. Po odovzdaní objednaného tovaru zákazníkovi musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.

 

V prípade, že dodávaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade sa cukrárska výroba Princess Cakes zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň nie je možné ani akceptovať prípadnú reklamáciu.

Pri správnom skladovaní vám garantujeme max. 48 hodín záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku. Pri zistení problému v objednávke týkajúcej sa chuti alebo zloženia výrobku po prevzatí cukrárskeho výrobku, nás neodkladne kontaktujte na telefónnom čísle 0910 470 713. Závadu je nutné nahlásiť ihneď po zistení, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

 

5. Poučenie o skladovacích podmienkach

Výrobky cukrárskej výroby Princess Cakes musia byť skladované pri teplote od 4°C do 8°C, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie!

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s max. teplotou do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do výroby Obchodníka. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Obchodníkom.

 

6. Reklamačná doba

Obchodník alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Obchodník vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Obchodník vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: –

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (torty, koláče, zákusky).

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Obchodníka alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Obchodníka so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, www.mhsr.sk), 91101 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke ). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Odoslaním elektronickej objednávky Obchodníkovi, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný́ súhlas s obchodnými podmienkami Obchodníka a Reklamačným poriadkom.

Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Obchodníka.

 

V Trenčíne dňa 28.6.2024

Späť do obchodu